అనంతపురం రూరల్ మండలం, ఆకుతోటపల్లి గ్రామంలోని అంగన్ వాడి కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎమ్. గౌతమి

 

 

అనంతపురం రూరల్ మండలం, ఆకుతోటపల్లి గ్రామంలోని అంగన్ వాడి కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎమ్. గౌతమి

Leave A Reply

Your email address will not be published.