పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన కలెక్టర్ పి. అరుణ్ బాబు

 

శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా:

పుట్టపర్తి కలెక్టర్ కార్యాలయంలో పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన కలెక్టర్ పి. అరుణ్ బాబు, గతంలో ఏలూరు జాయింట్ కలెక్టర్ గా పని చేసిన అరుణ్ బాబు.

*శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా ఇంచార్జ్*

*అలకుంట్ల రాజు*

*AP 39 TV*

Leave A Reply

Your email address will not be published.