ఇరిగేపల్లి ఉన్నత పాఠశాలలో సరస్వతి పూజ కార్యక్రమం

ఇరిగేపల్లి ఉన్నత పాఠశాలలో సరస్వతి పూజ కార్యక్రమం 

AP39TV NEWS

అగళీ మండల కేంద్రంలోనీ ఇరిగెపల్లీ ఉన్నత పాఠశాల లో 10 తరగతి విద్యార్థులు సరస్వతి పూజ కార్యక్రమాని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈసందర్భంగా ప్రధానోపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ ,10వ తరగతి విద్యార్థులు అందరు కష్ట పడి చదివి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి పాటశాలకు, మీతల్లిదండ్రులకు, గ్రామానికి, మంచి పేరు తీసుకురావాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో,ప్రధానోపాధ్యాయులు,రవింద్రమూర్తి, ఉపాద్యాయులు,సత్యనారాయణ, కాటప్ప, హనుమంతరాయ, పాటశాల సిబ్బందితో పాటు గ్రామస్థులు తదితరులు.. పాల్గొన్నారు…

వి. భీమరాజు

రిపోర్టర్

రోళ్ల

Leave A Reply

Your email address will not be published.