కూడేరులో భక్తులకు చివరి దర్శనమిచ్చిన పీర్ల దేవుళ్ళు

కూడేరులో భక్తులకు చివరి దర్శనమిచ్చిన పీర్ల దేవుళ్ళు

కూడేరు(ఆగస్టు 1),AP 39TV న్యూస్:

మత సామరస్యాలకు ప్రతీకయైన మొహరం వేడుకలు మంగళవారంతో ఘనంగా ముగిశాయి. చివరి రోజు రాత్రి 8 గంటలకు పెద్ద వన్నూరు స్వామి ,చిన్న వన్నూరు స్వామి , కబడి పీర్ ఇతర పీర్ల దేవుళ్ళు భక్తులకు చివరి దర్శన భాగ్యం ఇచ్చారు. పీర్ల దేవుళ్ళ ప్రతిమలను ముజువార్ నిషార్ పెట్టెలో భద్రంగా భద్రపరిచారు .తర్వాత చావడిలో అన్నదానం చేశారు.

 

పవన్ కుమార్ రిపోర్టర్, Kuderu,తమ్మిశెట్టి పవన్ కుమార్

రిపోర్టర్

కూడేరు

Leave A Reply

Your email address will not be published.