జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎంపిపి

జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎంపిపి

 

కూడేరు(AP 39 TV న్యూస్):-

కూడేరులోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో శుక్రవారం రిపబ్లిక్ డే వేడుకలను కార్యాలయ సిబ్బంది ఘనంగా జరుపుకున్నారు. వేడుకలకు ఎంపీపీ నారాయణరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేసి జండా వందనం చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీడీవో నాగభూషణ రెడ్డి పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఉపాధి హామీ సిబ్బంది వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు పాల్గొన్నారు.

పవన్ కుమార్ రిపోర్టర్, Kuderu,

పవన్ కుమార్

రిపోర్టర్

కూడేరు

Leave A Reply

Your email address will not be published.