శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా నూతన ఎస్పీ గా శ్రీ S.V. మాధవరెడ్డి

శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా నూతన ఎస్పీ గా శ్రీ S.V. మాధవరెడ్డి ఐపీఎస్ గురువారం ( 13/4/23) ఉదయం, పుట్టపర్తి లోని జిల్లా పోలీస్ కార్యలయం నందు నూతన ఎస్పీ గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

*శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా ఇంచార్జ్*

*అలకుంట్ల రాజు*

*AP 39 TV*

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.