క్రీడల్లో బాగా రాణించండి

క్రీడల్లో బాగా రాణించండి

 

-ఎస్ఐ సత్యనారాయణ

 

కూడేరు, AP 39 TV న్యూస్:-

 

గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులు క్రీడల్లో బాగా రాణించాలని ఎస్ఐ సత్యనారాయణ సూచించారు. శుక్రవారం పోలీస్ స్టేషన్ లో కమ్మూరుకు చెందిన క్రీడాకారులకు ఎస్ఐ సత్యనారాయణ ఉచితంగా వాలీబాల్ కిట్లు అందజేశారు. చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా అవసరం అన్నారు. కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

 

 

పవన్ కుమార్ రిపోర్టర్, Kuderu,

పవన్ కుమార్,

రిపోర్టర్ ,

కూడేరు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.