శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా టిడిపి అభ్యర్థులకు బి-ఫారాలు అందించిన చంద్రబాబు నాయుడు

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా టిడిపి అభ్యర్థులకు బి-ఫారాలు అందించిన చంద్రబాబు నాయుడు

 

అమరావతిలో టీడీపీ అభ్యర్థులకు బీ-ఫారాలు అందించి, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం కోసం అందరూ కృషి చేయాలని ప్రమాణం చేయించిన చంద్రబాబు

అభ్యర్ధులు అందరికీ టిడిపి శ్రేణులు,ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరుపున శుభాకాంక్షలు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.