తిరుమల దర్శనం మరియు బుకింగ్ విడుదల తేదీలు

తిరుమల దర్శనం & గది బుకింగ్ విడుదల తేదీలు

జూలై నెలలో అర్జిత సేవాస్ బుకింగ్ తేదీలు:

ఆర్జిత సేవ [DIP నమోదు] – ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 10.00 నుండి ఏప్రిల్ 22 ఉదయం 10.00 వరకు.

ఆర్జిత సేవ [డైరెక్ట్ బుకింగ్] – ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 11.30 గంటలకు.

 

 

తిరుమల దర్శనం బుకింగ్ తేదీలు:

 

జూలై నెల శ్రీవాణి ట్రస్ట్ బ్రేక్ దర్శనం – ఏప్రిల్ 20 మధ్యాహ్నం 03:00 గంటలకు.

జూలై నెల అంగ ప్రదక్షిణం టోకెన్లు – ఏప్రిల్ 21 ఉదయం 10:00 గంటలకు.

మే నెల సీనియర్ సిటిజన్ టిక్కెట్లు – ఏప్రిల్ 21 మధ్యాహ్నం 03:00 గంటలకు.

మే నెల ఆన్‌లైన్ సేవ [వర్చువల్ పార్టిసిపేషన్] – ఏప్రిల్ 24 ఉదయం 10:00 గంటలకు.

జూన్ నెల ఆన్‌లైన్ సేవ [వర్చువల్ పార్టిసిపేషన్] – ఏప్రిల్ 24 మధ్యాహ్నం 03:00 గంటలకు.

మే నెల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.300) – ఏప్రిల్ 25 ఉదయం 10:00 గంటలకు.

మే నెలలో వసతి బుకింగ్ తేదీ:

తిరుమల కోసం రూమ్ బుకింగ్ – ఏప్రిల్ 26 ఉదయం 10 గంటలకు.

తిరుపతి కోసం రూమ్ బుకింగ్ – ఏప్రిల్ 27 ఉదయం 10 గంటలకు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.